gennaio 2009 - a. XV, n. speciale  [83]

IX Premio di Poesia Pietro Casu

poesie2009.jpg (283545 byte)

 

PREMIATE

   

Voche 'e notte di Giulio Chironi                                                             Primo Premio

La 'ingia chi ni socu sfundendi di Mario Solinas   Secondo Premio

Bentu di Marinella Sestu                                                           Terzo Premio

Buttios di Maria Sale                                                                        Quarto Premio

 

MENZIONI SPECIALI

Notti di Gianfranco Garrucciu

Torra ancóra Naddarě di Ignazio Sanna

La lugi di kaki di Giuseppe Tirotto

 

SEGNALAZIONI

 

Unu lumu di fumaccia di Piero Canu

Animas affartadas di Sebastiano Cau

Aire di Maria Chessa Lai

So fiucchendi di Maria Teresa Inzaina

Cun ogos de crapola di Mimmiu Maicu

Mandra de mudesa di Salvatore Pinna

Conosciu custu nuscu di Raffele Piras

Chirco aidos di Mondina Sechi

Farfaruzas di Gian Gavino Vasco